خیلی از شرکت کنندگان در بخش اسپیکینگ آزمون آیلتس نمره کافی رو نمی تونند کسب کنند یا در گفت و گو های روزمره خیلی اصطلاحات رو متوجه نمی‌شند. از امروز سعی داریم هر روز یه سری اصطلاح کاربردی رو خدمتتون معرفی کنیم.

Absence makes the heart grow fonder

معني: دوري و دوستي

📌Isn’t it close to a year that you haven’t seen your partner, john?
-you know what they say, absence makes the heart grow fonder


🔶To err is human, (to forgive, divine)

انسان جايز الخطاست:

📌You shouldn’t have been so hard on him.Don’t you know “to err is human”!


🔶It’s not over until the fat lady sings

جوجه رو اخر پاييز ميشمارن

📌A:there is no way they can win 22-20 down with two minutes to go
B:have no fear-“it’s not over until the fat lady sings.”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *